बाढी पिडित महिलाहरूका लागि ४५ दिने सिलार्इ कटार्इ तालिम

बाढी पिडित महिलाहरूका लागि ४५ दिने सिलार्इ कटार्इ तालिम को तस्वीरबाढी पिडित महिलाहरूका लागि ४५ दिने सिलार्इ कटार्इ तालिम को तस्वीरबाढी पिडित महिलाहरूका लागि ४५ दिने सिलार्इ कटार्इ तालिम को तस्वीर
बाढी पिडित महिलाहरूका लागि ४५ दिने सिलार्इ कटार्इ तालिम को तस्वीरबाढी पिडित महिलाहरूका लागि ४५ दिने सिलार्इ कटार्इ तालिम को तस्वीर

यस पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका पर्साबाट वडा नं. ५ निचुटामा बाढी पिडित महिलाहरूका लागि ४५ दिने सिलार्इ कटार्इ तालिम मिति २०७५।०२।०२ मा सुरूवात भर्इ मिति २०७५।०३।२१ का दिन सिलार्इ कटार्इका सिपका साथै १।१ थान मेसिन नि:शुल्क सहभागी सवै महिलाहरूलार्इ गा.पा. का उपाध्यक्ष श्री ममता महताे र वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष माेतिलाल साहद्वारा वितरण गरी समापन्न गरियाे ।

आर्थिक वर्ष: