सूचना तथा समाचार

करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना- ( अ.हे.व -१ जना र अ.न.मी- २ जना)

"मिति २०७७/०६/२१ गतेको प्रतिक दैनिकमा प्रकाशित"

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७- नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७७/५/१९ को मा.मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार स्वीकृति

कृषि ज्ञान केन्द्र, पर्साको मिति २०७७/०६/१५ गते प्रतिक दैनिकमा प्रकाशित सुचना ।

Pages