FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
बाबुराम न्यौपाने काे तस्वीर बाबुराम न्यौपाने प्रमुख प्रशासकिय आधिकृत प्रशासन baburamneupane27@gmail.com ९८५५०३६०६३
सराेज कुमार चाैधरीकाे तस्वीर सराेज कुमार चाैधरी प्रमुख प्रशासकिय आधिकृत प्रशासन chaudharysaroj051@gmail.com ९८५५०८८९३८
भुजेन्द्र प्रसाद यादव को तस्विर भुजेन्द्र प्रसाद यादव नि. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत स्वास्थ्य bpyanjan@gmail.com ९८५५०८५९१५
विरेन्द्र प्रसाद शाह को तस्वीर विरेन्द्र प्रसाद साह लेखापाल लेखा birenshaha@gmail.com ९८५५०४४६२७
अकलेश सहनी अकलेश सहनी लेखापाल आर्थिक प्रशासन akaleshsahani4344@gmail.com ९८५८४२०१७२
राम प्रसाद यादवकाे तस्वीर राम प्रसाद यादव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पशु सेवा (छैटो अधिकृत) ९८११८२४१७७
कैलाश पंडित काे तस्वीर कैलाश पंडित शाखा प्रमुख (प्रा.स) कृषि ९८४५६००२१२
काशी चाैधरी काे तस्वीर काशी चाैधरी सह-लेखापाल लेखा kashienv@gmail.com ९८५५०१०६५४
उमेश प्रसाद राउतको तस्वीर उमेश प्रसाद राउत वडा सचिव स्थानीय पञ्जीकाधीकारी वडा नं. ३ ward3.paterwasugaulimun@gmail.com ९८२१२२११०७
नारायण प्रसाद आचार्य नारायण प्रसाद आचार्य वडा सचिव स्थानीय पञ्जीकाधीकारी वडा नं. ४ ward4.paterwasugaulimun@gmail.com ९८४९०९८०४८
कृष्ण कनहैया प्र. वर्णवालको तस्वीर कृष्ण कनहैया प्र. वर्णवाल सव इन्जिनियर प्रविधिक (पूर्वधार) ९८४३७५६५५१
बिमला बर्तौला काे तस्वीर बिमला बर्तौला सहायक महिला विकास निरीक्षक महिला तथा बालबालिका bimlabar80@gmail.com ९८४५४५६०८०
बासुदेव दहाल  काे तस्वीर बासुदेव दहाल पशु सेवा प्राविधिक पशु सेवा basudevdahal525@gmail.com ९८०७६८५८३७
गणेश प्रसाद चौरसिया काे तस्वीर गणेश प्रसाद चौरसिया कार्यालय सहयोगी ९८६४८४०८६४
सरस्वती कुमारीकाे तस्वीर सरस्वती कुमारी कार्यालय सहयोगी ९८२१२८८३५२५