FAQs Complain Problems

श्री श्री १०८ श्री दुग्धेश्वर महादेव मंदिर

Read More

पटेर्वा सुगौली गाउँकार्यापालिकाको कार्यालय भवन

Read More

गादीमाई मंदिर

Read More

संक्षिप्त परिचय

स्थापना: २०७३
जम्मा वडा: ५
जनसंख्या: २३९०१
क्षेत्रफल: ६४.२९ ( वर्ग कि.मी.)
समावेश गाविसहरू: पटेर्वा सुगौली, सोनबर्सा, गादी र निचुटा गा.वि.स.

गाउँपालिका वस्तुगत विवरण २०७५

Pages

जनप्रतिनिधिहरु

हरिनारायण चौधरी काे तस्वीर
अध्यक्ष
९८५५०१४३३३
उपाध्यक्षकाे तस्वीर
उपाध्यक्ष
९८५५०१०१४०

कर्मचारीहरु

सन्देश कुमार यादवको फोटो
प्रमुख प्रशासकिय आधिकृत
९८५५०८८९३८

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- हेवी सवारी
सेवा समयः- टोकन अनुसार
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्च शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १७००/- प्रति घण्टा वा गाउँकार्यपालिा बैठकको निर्णयानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • नागरीकता प्रमाण पत्रको फोटोकोपी
 • सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र (आवश्यक परेमा)
 • नगदी रसिद दाखिला गरेकोको विल
सेवा प्रकारः- मूल्याङ्कन सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष र वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सोही दिन
सेवा शुल्कः- मूल्याङ्कनको रु. १००० मा १ रुपैया वा हालसालै गाउँकार्यपालिकाबाट निर्णयानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नागरीकता प्रमाण पत्रको फोटोकिपी
 • घर जग्गा धनी प्रमाणपत्रको फोटोकपी
 • अन्य नियमानुसार आवश्यक कागजातहरु
सेवा प्रकारः- मुचुलका
सेवा समयः- बढीमा ५ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- पटेर्वा सुगौली आर्थिक ऐन २०७५ अनुसार रु.५०० वा हालसाल निर्णय भएको अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • नागरीकता प्रमाण पत्रको फोटोकोपी
 • नियमानुसार आवश्यक कागजातहरु
सेवा प्रकारः- व्यवसाय दर्ता तथा नविकराण
सेवा समयः- बढीमा २ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- पटेर्वा सुगौली आर्थिक ऐन २०७५ वा हालसालको दस्तुर तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नागरीकता प्रमाण पत्रको फोटोकोपी
 • व्यवसाय सम्बन्धी नियमानुसार आवश्यक कागजातहरु
सेवा प्रकारः- न्याय सम्बन्धी निवेदन दर्ता तथा मेलमिलाप
सेवा समयः- निवेदन दर्ता सोही दिन, तारीख/सुनवाई न्यायीक समितिको निर्णयानुसार
जिम्मेवार अधिकारीः- गा.पा. उपाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निवेदन दर्ताः रु २०० , मेलमिलापको लागि रु.१००, अन्य पटेर्वा सुगौली आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • लेखनदास बाट नेपाली कागजमा न्यायीक समितिबाट तोकेको ढाँचा अनुसारको निवेदन
 • १० रुपैयाको स्टाम्प
 • नागरीकता प्रमाण पत्रको फोटोकोपी
 • अन्य कागजातहरु नियमानुसार आवश्यक परेमा
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५ कठ्ठा सम्म रु.३००, ५ देखि १० कठ्ठा सम्म रु.४००, १० देखि १ बिगहा सम्मा रु.६००, १ बिगहा भन्दा माथि ८०० वा पटेर्वा सुगौली आर्थिक ऐन २०७५ अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नागरीकता प्रमाण पत्रको फोटोकपी
 • निवेदन
 • घर जग्गा धनीको प्रमाण पत्रको फोटोकोपी
 • अन्य कागजातहरु  नियामानुसार आवश्यक परेमा
सेवा प्रकारः- भूमि कर
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५ विगहा सम्म रु. ५ प्रति कठ्ठा र ५ विगहा भन्दा माथि रु. ६ प्रति कठ्ठा
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नागरीकता प्रमाण पत्रको फोटोकोपी
 • घर जग्गा धनी (लालपुर्जा)को प्रमाण पत्र

Pages