FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत स्वागतम् कार्यक्रम

यस पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका पर्सामा मिति २०७८ भदौ १ गते गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा गा.पा.

१/१ थान कम्पयूटर, प्रिन्टर, स्कयानर, वाइफाई डनगोल वितरण

यस पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका पर्सा को पंजिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा इकाईबाट सबै वडा कार्यालयको लागि १/१ थान कम्पयूटर, प्रिन्टर, स्कयानर, वाइफाई डनगोल नि.प्र.प्र.अ श्री भुजेन्द्र प्रसाद यादव ज्यूबाट वडा सचिवहरुलाई हस्तानतरण गरियो

Pages