FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सातौं गाउँ सभा सम्पन्न

यस पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका पर्साको मिति २०७८ असोज ७ गतेको दिन गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा गा.पा अध्यक्ष श्री हरिनारायण चौधरी ज्यूको अध्यक्षतामा आ.व २०७८।०७९ को बजेट योजना तथा कार्यक्रम सर्व सहमत सात निर्णय गरि सातौं गाउँ सभा सम्पन्न गरियो। उक्त सभामा गा.पा उपाध्यक्ष, सबै वडा अध्यक्षहरु, नि.प्र

सूचना

Pages