सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Sealed Quotation

२०७६ साल मंसिर २७ गते शक्रबारको प्रतिक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सुचना

गादी खोलाबाट ढुङा, गिटी, ग्रेभल तथा बालुवा निकासा सम्बन्धी ठेक्काको सुचना

मिति २०७५ मंसिर २५ गतेको प्रतिक दैनिकमा  गादी खोलाबाट ढुङा, गिटी, ग्रेभल तथा बालुवा निकासा सम्बन्धी ठेक्काको प्रकाशित सुचना

Invitation for Sealed Quotation For the Construction Work on the Following Project

मिति २०७५।०७।१६ गतेको प्रतIक दैनिक (Prateek Daily) पत्रिकामा प्रकाशित "Invitation for Sealed Quotation For the Construction Work on the Following Project".

Pages