FAQs Complain Problems

अपाङ्गता भएको सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नागरीकता प्रमाण पत्र वा बालबालिकाको हकमा जन्म दर्ता  र आमा बाबुको नागरिकता
  • अपाङ्गताको अस्पतालबाट प्रमाण
  • फोटो ( Full size)
  • निवेदन