FAQs Complain Problems

उन्नत जातका बोका र बंगुर वितरण

उन्नत जातका बोका र बंगुर वितरणउन्नत जातका बोका र बंगुर वितरणउन्नत जातका बोका र बंगुर वितरण
उन्नत जातका बोका र बंगुर वितरणउन्नत जातका बोका र बंगुर वितरणउन्नत जातका बोका र बंगुर वितरण
उन्नत जातका बोका र बंगुर वितरणउन्नत जातका बोका र बंगुर वितरण

यस पटेर्वा सुगौली गा.पा पर्साको पशु सेवा शाखाबाट युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत अन्नत जातको वंगुर पाठापाठी वितरण कार्यक्रम र बाख्रा पालन कृषकहरुको लागि उन्नत नश्लको बोका (७५% बोयर जातको) वितरण कार्य समपन्न भएको छ।

आर्थिक वर्ष: