FAQs Complain Problems

एकीकृत सम्पत्ति कर

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु १० देखि ३० सम्म प्रति लाख
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नागरीकताको फोटोकोपी
  • जग्गा धनीको प्रमाण पत्र
  • अन्य कागजातहरु नेपाल सरकारको नियमानुसार आवाश्यक परेमा।