FAQs Complain Problems

कार्यलय सहयोगी पदको लागी अन्तर्वाताको सूचना।

कार्यलय सहयोगी पदको लागी अन्तर्वाताको सूचनाको तस्वीर

स्वास्थ्य चौकीको लागी कार्यालय सहयोगी को अन्तरवार्ताको मिति २०७५।०८।११ गते स्थगित भई मिति २०७५।०८।१२ गते हुने भएको जानकारी गराईन्छ ।

आर्थिक वर्ष: