कृषक समूह दर्ता प्रमाण पत्र

कृषक समूह दर्ता प्रमाण पत्र वितरणकृषक समूह दर्ता प्रमाण पत्र कृषक समूह दर्ता प्रमाण पत्र वितरण

यस पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको कृषि शाखाबाट २०७४/१२/१९  देखि कृषक समूह दर्ता प्रमाण पत्र वितरण भइरहेको छ |

सो सम्बन्दमा र नयाँ समूह दर्ताको लागि कृषि शाखामा सम्पर्क राख्नु होला |

आर्थिक वर्ष: