छठ पर्वको लागि विपन्न तथा दलित नागरिकहरुलाई कपडा वितरण