छोरी शिक्षा बिमा सप्ताहिक शिविर कार्यक्रम

छोरी शिक्षा बिमा सप्ताहिक शिविर कार्यक्रमछोरी शिक्षा बिमा सप्ताहिक शिविर कार्यक्रमछोरी शिक्षा बिमा सप्ताहिक शिविर कार्यक्रम
छोरी शिक्षा बिमा सप्ताहिक शिविर कार्यक्रमछोरी शिक्षा बिमा सप्ताहिक शिविर कार्यक्रमछोरी शिक्षा बिमा सप्ताहिक शिविर कार्यक्रम
छोरी शिक्षा बिमा सप्ताहिक शिविर कार्यक्रमछोरी शिक्षा बिमा सप्ताहिक शिविर कार्यक्रमछोरी शिक्षा बिमा सप्ताहिक शिविर कार्यक्रम

यस पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, पर्साको श्री ने.रा.मा.वि सुगौली दा.प पर्सामा मुख्यमन्त्री बेटी पढाउँ बेटी बचाउँ अभियान अन्तर्गत छोरी शिक्षा बिमा सप्ताहिक शिविर कार्यक्रम , मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय जनकपुरधाम, प्रदेश न. २ र पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको सहजीकरणमा मिति २०७६/१०/१९ गते देखि शिविर संचालन भएको जानकारी गराईन्छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: