FAQs Complain Problems

दलित/जेष्ठ नागरीक, अपाङ्ग तथा विधवा/एकल महिलाहरुको लागि सम्मान कार्यक्रम

दलित/जेष्ठ नागरीक, अपाङ्ग तथा विधवा/एकल महिलाहरुको लागि सम्मान कार्यक्रम
दलित/जेष्ठ नागरीक, अपाङ्ग तथा विधवा/एकल महिलाहरुको लागि सम्मान कार्यक्रम
दलित/जेष्ठ नागरीक, अपाङ्ग तथा विधवा/एकल महिलाहरुको लागि सम्मान कार्यक्रम
दलित/जेष्ठ नागरीक, अपाङ्ग तथा विधवा/एकल महिलाहरुको लागि सम्मान कार्यक्रम
दलित/जेष्ठ नागरीक, अपाङ्ग तथा विधवा/एकल महिलाहरुको लागि सम्मान कार्यक्रम
दलित/जेष्ठ नागरीक, अपाङ्ग तथा विधवा/एकल महिलाहरुको लागि सम्मान कार्यक्रम
दलित/जेष्ठ नागरीक, अपाङ्ग तथा विधवा/एकल महिलाहरुको लागि सम्मान कार्यक्रम
दलित/जेष्ठ नागरीक, अपाङ्ग तथा विधवा/एकल महिलाहरुको लागि सम्मान कार्यक्रम
दलित/जेष्ठ नागरीक, अपाङ्ग तथा विधवा/एकल महिलाहरुको लागि सम्मान कार्यक्रम
दलित/जेष्ठ नागरीक, अपाङ्ग तथा विधवा/एकल महिलाहरुको लागि सम्मान कार्यक्रम
दलित/जेष्ठ नागरीक, अपाङ्ग तथा विधवा/एकल महिलाहरुको लागि सम्मान कार्यक्रम

यस पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका पर्सा अन्तर्गत वडा नं. ४ पटेर्वा सुगौली मा वडा अध्यक्ष श्री राजेश्वर महतो थारु ज्यूको अध्यक्षता,प्रमुख अतिथि गा.पा उपाध्यक्ष श्री ममता महतो ज्यू , प्र.प्र.अ. श्री भुजेन्द्र प्रसाद यादवा ज्यू, कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य, गा.पा./वडाका कर्मचारी, वडाका वरिष्ट बुदिजिविहरु ल्गायत अन्यको उपस्थितिमा दलित/जेष्ठ नागरीक, अपाङ्ग तथा विधवा/एकल महिलाहरुको लागि सम्मान कार्यक्रममा निम्न अनुसारको सामाग्री वितरण गरी सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।

तपसिल

१. जेष्ठ नागरीक (७० बर्ष माथि) र दलित जे.न. लाई - १/१ थान प्लास्टिक कुर्सी

२. विधवा/एकल महिला लाई ‍ - १/१ थान झुल

३. अपाङ्गलाई -१/१ सेट डस्ना, सिरानी

४. जनजाती/दलित/मुस्लिम/पिछडिएका वर्गहरुलाई - १/१  अल्मुनियमको भाडा सेट

आर्थिक वर्ष: