FAQs Complain Problems

नेपाल विमा प्राधिकरण सँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम

नेपाल विमा प्राधिकरण सँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम
नेपाल विमा प्राधिकरण सँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम
नेपाल विमा प्राधिकरण सँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम
नेपाल विमा प्राधिकरण सँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम

नेपाल बिमा प्राधिकरण मधेश प्रदेश कार्यालयबाट मिति २०८० सावण २३ गते पटेर्वा सुगौली स्वास्थ्य चौकीमा १ दिने "स्थानीय सरकारसँग नेपाल बीमा प्राधिकरण " विषयमा स्थानीय पदाधीकारीहरु, महिला समूह, कृषक अगुवा (कृषि तथा पशु) हरु सँग बिमा समबन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम ताहाँ कार्यालयको कार्यालय प्रमुख श्री  कुसुम शर्मा ज्यूको अध्यक्षता र पटेर्वा सुगौली गा.पा. अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार चौधरी ज्यूको प्रमुख अतिथिमा सम्पन्न गरियो ।

आर्थिक वर्ष: