FAQs Complain Problems

पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकालाई कसरी सम्पर्क गर्ने ?

पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकालाई सम्पर्क गर्नलाई website को परिचयबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

साथै facebook, twitter वा email बाट पनि सम्पर्क गर्न सिकन्छ ।