FAQs Complain Problems

पशु सम्बन्धी वन्गुर तालिम-वितरण र पशु आहार वितरण कार्यक्रम

पशु सम्बन्धी वन्गुर तालिम-वितरण र पशु आहार वितरण कार्यक्रम
पशु सम्बन्धी वन्गुर तालिम-वितरण र पशु आहार वितरण कार्यक्रम
पशु सम्बन्धी वन्गुर तालिम-वितरण र पशु आहार वितरण कार्यक्रम
पशु सम्बन्धी वन्गुर तालिम-वितरण र पशु आहार वितरण कार्यक्रम
पशु सम्बन्धी वन्गुर तालिम-वितरण र पशु आहार वितरण कार्यक्रम
पशु सम्बन्धी वन्गुर तालिम-वितरण र पशु आहार वितरण कार्यक्रम
पशु सम्बन्धी वन्गुर तालिम-वितरण र पशु आहार वितरण कार्यक्रम

यस पटेर्वा सुगौली गा.पा. अन्तर्गत वडा नं. २ मा गरिब/दलित/पिछडिएका कृषकहरुलाई बंगुर वितरण तथा वडा नं.४ मा पशु आहार अन्तर्गत बर्षे घास (सपुर नेपियर) तथा बंगुर पालन तालिम र वितरण गरियो

आर्थिक वर्ष: