FAQs Complain Problems

स्थानिय तह निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुको जरिवाना दाखिला सम्वन्धी सुचना ।

स्थानिय तह निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुको जरिवाना दाखिला सम्वन्धी सुचना ।
नमुना फारम भर्ने तरिका

स्थानिय तह निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुको जरिवाना दाखिला सम्वन्धी सुचना ।

आर्थिक वर्ष: