FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व २०७८/०७९ को वार्षिक निति तथा कार्यक्रम

यस पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका पर्सामा मिति २०७८ असार २४ गते गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा  गा.पा अध्यक्ष श्री हरिनारायण चौधरी ज्यूको अध्यक्षतामा अतिथि उपाध्यक्ष ज्यू, सबै वडाका अध्यक्ष ज्यू, गाउँकार्यपालिका सदस्य ज्यू, गाउँ सभा सदस्य ज्यूहरु, कर्मचारीहरु, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी लगायतका उपस्थितिमा गा

आ.व २०७७/०७८ को निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम

यस पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका पर्सामा मिति २०७७ असार १० गते गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा गा.पा.

दोस्रो गाउँ सभा आ.व. २०७५।०७६ को निति बजेट तथा कार्यक्रम

यस पटेर्वा सुगाैली गाउँपालिका, पर्सा काे मिति २०७५ साल असार ३२ गते बसेकाे  गाउँ सभाको बैठकको आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को निति, बजेट तथा कार्यक्रम ।

 

Pages