FAQs Complain Problems

आ.व २०७८/०७९ को वार्षिक निति तथा कार्यक्रम

आ.व २०७८/०७९ को वार्षिक निति तथा कार्यक्रमआ.व २०७८/०७९ को वार्षिक निति तथा कार्यक्रमआ.व २०७८/०७९ को वार्षिक निति तथा कार्यक्रम
आ.व २०७८/०७९ को वार्षिक निति तथा कार्यक्रमआ.व २०७८/०७९ को वार्षिक निति तथा कार्यक्रमआ.व २०७८/०७९ को वार्षिक निति तथा कार्यक्रम
आ.व २०७८/०७९ को वार्षिक निति तथा कार्यक्रम

यस पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका पर्सामा मिति २०७८ असार २४ गते गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा  गा.पा अध्यक्ष श्री हरिनारायण चौधरी ज्यूको अध्यक्षतामा अतिथि उपाध्यक्ष ज्यू, सबै वडाका अध्यक्ष ज्यू, गाउँकार्यपालिका सदस्य ज्यू, गाउँ सभा सदस्य ज्यूहरु, कर्मचारीहरु, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी लगायतका उपस्थितिमा गा.पा उपाध्यक्ष श्री ममता महतो ज्यू बाट छैठो गाउँ सभाको लागि आ.व २०७८/०७९ को वार्षिक निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरीयो । 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: