FAQs Complain Problems

गादी खोलाबाट ढुङा, गिटी, ग्रेभल तथा बालुवा निकासा सम्बन्धी ठेक्काको सुचना

गादी खोलाबाट ढुङा, गिटी, ग्रेभल तथा बालुवा निकासा सम्बन्धी ठेक्काको सुचनाको तस्वीर

मिति २०७५ मंसिर २५ गतेको प्रतिक दैनिकमा  गादी खोलाबाट ढुङा, गिटी, ग्रेभल तथा बालुवा निकासा सम्बन्धी ठेक्काको प्रकाशित सुचना

आर्थिक वर्ष: