जुनोटिक रोग वारे जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम गोष्ठी १ दिने