तस्रो गाउँसभाको प्रथम बैठकबाट आ.व २०७६/०७७ को लागि निति तथा कार्यक्रम

आ.व २०७६/०७७ को लागि निति तथा कार्यक्रमआ.व २०७६/०७७ को लागि निति तथा कार्यक्रमआ.व २०७६/०७७ को लागि निति तथा कार्यक्रम
आ.व २०७६/०७७ को लागि निति तथा कार्यक्रमआ.व २०७६/०७७ को लागि निति तथा कार्यक्रमआ.व २०७६/०७७ को लागि निति तथा कार्यक्रम

यस पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका पर्सामा मिति २०७६/०३/१० गते को दिन गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा तेस्रो गाउँसभा को प्रथम बैठकमा अगामी आ.व २०७६/०७७ को लागि निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतीकरण सम्पन्न गरियो । उक्त कार्यक्रम गा.पा. का अध्यक्ष श्री हरिनारायण चौधरी ज्यूको अध्यक्षतामा उद्घाटन गरियो, कार्यक्रमको उपस्थितिमा  गा.पा का उपाध्यक्ष ज्यू, वडा अध्यक्ष ज्यूहरु, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ज्यू, गाउँकार्यपालिका सदस्य ज्यूहरु, गाउँसभा सदस्य ज्यूहरु, पत्रकार ज्यूहरु, कर्मचारीहरु आदीको उपस्थिति थियो ।

सो कार्यक्रममा  आ.व २०७६/०७७ को लागि निति तथा कार्यक्रम  गा.पा. उपाध्यक्ष ज्यूबाट वक्त्तव पढनका लागि सो PDF  file डाउनलोड गर्नुहोला ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: