FAQs Complain Problems

सुचना ।। सुचना ।। सुचना

विभिन्न प्राविधिक विषयमा निशुल्क तालिमको सुचनाव्यवसायिक सिप सिकौं रोजगार बनौं को सुचना

सुचना ।। सुचना ।। सुचना

 

यस पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, पर्सा को गाउँकार्यपालिको कार्यालयमा मिति २०७५।१२।१३ गतेको सुचना पार्टिमा तासिएको सुचनाहरु ।

 

आर्थिक वर्ष: